štvrtok 28. mája 2015

Čo majú spoločné saxofón a kosa?        Ďalší z kategórie historických kúskov, ktorý sa objavil v mojej dielni saxofonservis.sk je zaujímavý starožitný kúsok z talianskej produkcie. Továreň Zinzi & Co bola založená po zjednotení Talianska v roku 1870. Intenzívnejšia produkcia hudobných nástrojov z tejto dielne bola na prelome storočí. Asi z rovnakého obdobia je aj nástroj na fotografiách nižšie. Istý Carlo Zinzi síce pôsobil v Ríme aj po druhej svetovej vojne, avšak nástroje z neskoršieho obdobia existencie spoločnosti už mali iné usporiadanie klapiek (Gis, Bb...) a klapky už boli osadené perleťou. Po zreštaurovaní ma tento tenor saxofón veľmi príjemne prekvapil farbou a intenzitou tónu. Často v rôznych článkoch a na fórach spomínam „vyzretie hudobného nástroja“. Iba nedávno som si však uvedomil súvislosť zo skúsenosťami našich starých rodičov. Keď kedysi gazda kupoval kosu,  vyberal, porovnával a jej kvalitu skúšal tak, že jej chrbát (aby nepoškodil časť čepele) udrel o kameň. Na jarmokoch kováči a predajcovia ne tento účel nosili kameň zo sebou. Podľa zvuku, aký sa ozval,  sa dala predpokladať kvalita materiálu. Dobrá a kvalitná kosa musela zvoniť. Ostrie na každej klasickej kose sa z času na čas nakulo a priebežne brúsilo. Keď však nebol dobrý materiál, nepomohlo ani kovanie, ani brúsenie. Tráva sa len uhýbala a líhala. Aj na toto však existovala zvláštna finta, ako sa takáto kosa mohla dať ešte „opraviť“. Musela sa nechať proste poriadne zhrdzavieť.  Neviem to síce vedecky presne vysvetliť a zdôvodniť, no logicky sa z materiálom udial nejaký fyzický a chemický proces pôsobením minimálne vzdušnej vlhkosti. Po následnom  očistení, opätovnom nakovaní a prebrúsení už zrazu bola schopná kosiť. V dnešnej dobe síce nemá každý možnosť porovnať zvonivosť pred a po hrdzavení, ale som presvedčený, že sa musela zmeniť aj farba tónu po udretí o kameň. Keď teda „dozrieva“ kosa, iste nejako podobne dozrieva aj saxofón.

Nálezový stav C.Zinzi Roma

Detail 1 nálezový stav

Detail korpusu nálezový stav

Detail ozvučníku v nálezovom stave

Demontáž mechaniky

V procese rekonštrukcie

Korpus po vyčistení

Ozvučník po vyčistení

Korpus po vyčistení 2

Finálna fáza po zreštaurovaní

Detail usporiadania mechaniky a Gis klapky
Na všetkých obrázkoch je rovnaký saxofón C.Zinzi Roma pred, počas a po zreštaurovaní.

Peter Beniačik
www.saxofonservis.sk


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára